Loonstroken florissanter in 2021 maar onzeker voor hoe lang

Door de belastingveranderingen zien loonstrookjes er iets florissanter uit volgend jaar. Dit is goed nieuws, maar minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiƫn) waarschuwen dat het nog onduidelijk is hoelang hiervan genoten kan worden. Medewerkers zien namelijk alleen een loonstrook in januari 2021 wanneer zij hun baan behouden. Werknemers die werkloos zijn geraakt door de coronacrisis, zullen zich niet goed kunnen herkennen in de verwachtingen.

Bij werknemers die wel een baan hebben, gaan degenen met een modaal inkomen er het meeste op vooruit. Tevens houden medewerkers die het minimumloon verdienen, netto bijna 2% meer over. Het voordeel neemt af naarmate het salaris hoger wordt. Deze afname is tot circa 1% bij drie keer modaal inkomen. Dit voordeel is het gevolg van een verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting en de verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf. Hiervan profiteren vooral lage en middeninkomens. Daarnaast gaan de uitkeringsgerechtigden erop vooruit, en daarbij ook gepensioneerden met alleen de AOW of een klein aanvullend pensioen.

De stijging van de lonen zal komend jaar helaas beperkt zijn naar verwachting. Echter wordt daar toch een plusje voorzien. Deze zal niet zo groot zijn als in dit jaar. De gemiddelde loonstijging kwam dit jaar uit op 2,9%.

Bron: Rijksoverheid

Economische positie vrouwen verbeterd

In 2019 was het aandeel mannen dat economisch zelfstandig is, 81%. Het aandeel van vrouwen die economisch zelfstandig zijn is de afgelopen vier jaar gestegen naar 64%. Dit komt doordat vrouwen meer uren zijn gaan werken en de werkloosheid bij vrouwen afneemt. In de coronacrisis steeg deze werkloosheid echter weer, ook bij mannen. De gemiddelde […]

Economisch beeld in november minder negatief

Het CBS meldt dat het conjunctuurbeeld minder negatief is in november. De economie ligt echter nog wel in een laagconjunctuur. Daarbij daalde het vertrouwen van consumenten en producenten tot onder het langjarige gemiddelde. Consumenten hebben 4,8% minder uitgegeven dan in 2019. Er werd vooral minder uitgegeven aan horeca, cultuur en recreatie, communicatie en vervoer. Er […]

Bij kortere werkweek helft oudere medewerkers langer doorwerken

Uit cijfers van de NEA in 2019 bleek dat medewerkers van 45-65 jaar gemiddeld willen blijven werken tot een leeftijd van 64,5 jaar. De helft van de medewerkers in deze groep wil zelfs langer doorwerken als dat kan met minder dagen of uren per week. Medewerkers gingen in 2019 gemiddeld met pensioen wanneer ze 65,1 […]