Economische positie vrouwen verbeterd

In 2019 was het aandeel mannen dat economisch zelfstandig is, 81%. Het aandeel van vrouwen die economisch zelfstandig zijn is de afgelopen vier jaar gestegen naar 64%. Dit komt doordat vrouwen meer uren zijn gaan werken en de werkloosheid bij vrouwen afneemt. In de coronacrisis steeg deze werkloosheid echter weer, ook bij mannen. De gemiddelde arbeidsduur van vrouwen is ook toegenomen met ruim een half uur. Bij mannen is  niet veranderd. Zij zouden liever een halfuur minder werken en vrouwen juist een halfuur meer. Daarnaast zie je dat bij de tweede generatie van vrouwen met een migratieachtergrond ze vaker economisch zelfstandiger zijn dan bij de eerste generatie.

De werkloosheid is dus weer gestegen de afgelopen tijd. Bij vrouwen steeg dit iets sterker dan bij mannen. 3,5% van de vrouwen was in het derde kwartaal van 2020 werkloos. In 2019 was dit 2,7%. Bij mannen was het dit jaar 3,1% en in 2019 was het 2,8%. Het verschil tussen mannen en vrouwen is dus weer toegenomen door de coronacrisis. Daarnaast is de netto arbeidsparticipatie bij scholieren en studenten een stuk lager dan in 2019.

Verder stijgt Nederland naar plek 5 op de EU-ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarbij is er een toename van vrouwen in topfuncties en in technische beroepen. Tevens is het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen gelijk gebleven gedurende de afgelopen twee jaar.

Bron: CBS

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *